Βήμα 1ο:	
Τι είναι και από τι αποτελείται ένα αρδευτικό σύστημα
Μέρη του αρδευτικού συστήματος:
Η πηγή του νερού. 
Αυτή μας καθορίζει πόση πίεση και πόση ποσότητα νερού έχουμε. Οι παράμετροι αυτοί είναι σημαντικές για την σχεδίαση του αυτόματου ποτίσματος. Επίσης σημαντικό είναι και η ποιότητα του νερού (π.χ. αλατότητα του νερού, ύπαρξη άμμου στο νερό κ.τ.λ.)
Οι ηλεκτροβάνες ή χειροκίνητες βάνες.
Αυτές είναι βάνες που ανοίγουν και κλείνουν την παροχή νερού στα επιμέρους μέρη του αρδευτικού μας δικτύου.
Ο προγραμματιστής.
Αυτός συνδέεται με τις ηλεκτροβάνες και ρυθμίζει το πότε θα ανοίγουν και την διαδοχική σειρά με την οποία ανοίγουν αυτές.
Οι γραμμές άρδευσης.
Οι γραμμές άρδευσης είναι τα επιμέρους κομμάτια του δικτύου μας, που το καθένα ποτίζει και ένα κομμάτι του κήπου μας, είτε είναι γκαζόν είτε φυτά. Αποτελούνται από τον σωλήνα που πάνω σε αυτόν τοποθετούνται τα pop-up ή τα διάφορα είδη μπεκ, ανάλογα με το τι θέλουμε να ποτίσουμε.
 
Στο σχέδιο 1 φαίνεται μια τυπική διάταξη των μερών ενός απλού αρδευτικού δικτύου. Το νερό από την πηγή από την οποία το παίρνουμε και αφού παρεμβάλουμε ένα φίλτρο, οδηγείται μέσω του κύριου αγωγού στις ηλεκτροβάνες. Από την κάθε μία ηλεκτροβάνα ξεκινάει ένας δευτερεύων σωλήνας, που μπορεί να διακλαδώνεται, πάνω στον οποίο τοποθετούνται τα pop-up ή τα διάφορα μπέκ, ανάλογα με το τι θέλουμε να ποτίσουμε. Κάθε δευτερεύων σωλήνας αποτελεί και μία γραμμή άρδευσης. Ο κήπος μας μπορεί να έχει όσες γραμμές άρδευσης είναι απαραίτητες για να τον καλύψουμε όλον. Τέλος κάθε ηλεκτροβάνα συνδέεται με τον προγραμματιστή μέσω καλωδίου.
 


 
Βήμα 2ο:	Συλογή απαραίτητων πληροφοριών
Βήμα 2-2 :	Σχεδιάγραμμα του κήπου

Σε ένα χαρτί μιλιμετρέ σχεδιάστε τον κήπο σας υπό κλίμακα. (π.χ. κάθε πραγματικό μέτρο να αντιστοιχεί σε 2 τετραγωνάκια στο χαρτί) Στο σχέδιο θα πρέπει να σχεδιάσετε τις περιοχές που θα μπούνε θάμνοι, τα δένδρα, τις περιοχές με γκαζόν, τα παρτέρια και τυχόν διαδρόμους που έχετε ή θα φτιάξετε στον κήπο σας. Παράδειγμα ενός τέτοιου σχεδίου φαίνεται παρακάτω. 

Σημείωση: Μετρήστε και σχεδιάστε με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορείτε. Σε κάθε πλευρά να σημειώνετε και τα αντίστοιχα μέτρα. Πολλά προβλήματα στο αυτόματο πότισμα ξεκινάνε από το λάθος μέτρημα των διαστάσεων, γι'αυτό δείξτε λίγο περισσότερο προσοχή στην σχεδίαση. 
Κατεβάστε και εκτυπώστε χαρτί μιλιμετρέ εδώ
Αποτέλεσμα Βήματος 2-2:	Στο τέλος του βήματος αυτού θα πρέπει να έχετε στα χέρια σας ένα σχεδιάγραμμα του κήπου σας
 


Βήμα 2ο:	Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών
Βήμα 2-1 :	Πίεση & παροχή νερού
Πίεση νερού:	Η πίεση του νερού εξαρτάται από πού παίρνουμε το νερό. Οι δυνατές περιπτώσεις είναι δύο.
Περίπτωση 1η: Το νερό το παίρνουμε από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής μας.
Σε αυτή την περίπτωση το νερό το παίρνουμε από μία βρύση στον κήπο μας ή στην βεράντα μας αντίστοιχα. Την πίεση του νερού μπορούμε να την μάθουμε με ένα τηλεφώνημα στην εταιρεία ύδρευσης της περιοχής μας. Συνήθως είναι περίπου 4 Atm. 
Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να μάθουμε ακριβώς πόση είναι η πίεση, μας αρκεί να ξέρουμε ότι είναι περίπου π.χ. 4 Atm.
Περίπτωση 2η: Το νερό το παίρνουμε από αντλία ή πιεστικό.
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία δεξαμενή με νερό ή ένα πηγάδι ή μία γεώτρηση και με την βοήθεια μίας αντλίας ή ενός πιεστικού παίρνουμε νερό. Όλες οι περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με δίκτυο ύδρευσης, όσο σύνθετες και αν είναι, στο τέλος καταλήγουν να παίρνουμε νερό από μία αντλία ή ένα πιεστικό. 
Την πίεση του νερού μπορούμε να την δούμε να αναγράφεται πάνω στην καρτέλα της αντλίας (Το σύμβολο είναι P). Συνήθως δίνεται σαν ένα εύρος τιμών, π.χ. 2-6 Atm. Αυτό γιατί η πίεση της αντλίας είναι συνάρτηση της παροχής της και ο κατασκευαστής της αντλίας, μας λέει ότι η αντλία μπορεί να δουλέψει με 2Atm πίεση και να βγάζει π.χ. 6m3 νερό ή με 6 Atm πίεση και να βγάζει π.χ 1m3 νερό. Το πού θα δουλεύει πραγματικά η αντλία εξαρτάται από την ρύθμισή της. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον τεχνικό που σας έκανε την εγκατάσταση της αντλίας ή το μαγαζί που την αγοράσατε να σας πούνε σε ποιά πίεση και με ποιά παροχή νερού θα δουλεύει η αντλία σας. 
Σημείωση: Χρειάζεται μελέτη για να υπολογιστεί με ακρίβεια που θα δουλεύει ακριβώς η αντλία μας. Εμάς μας αρκεί να ξέρουμε ότι έχει την δυνατότητα να βγάλει π.χ. στις 4Atm περίπου 5m3 νερό.

Παροχή νερού:	Η παροχή νερού είναι η ποσότητα νερού ανά ώρα που έχουμε διαθέσιμη. Είναι προφανές ότι αν π.χ. έχουμε 2m3 ανά ώρα, με όση πίεση και να το έχουμε αυτό το νερό, δεν μπορούμε να σκορπίσουμε με τεχνητή βροχή ή με σταλάκτες παρά αυτά τα 2m3 ανά ώρα. Η πίεση μας βοηθάει μόνο να τα διανέμουμε σε μεγαλύτερη ακτίνα.
Περίπτωση 1η: Το νερό το παίρνουμε από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής μας.
Σε αυτή την περίπτωση ρωτάμε την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής μας. 
Εναλλακτικά μπορούμε να πάρουμε ένα μπουκάλι 1,5 Lt και να χρονομετρήσουμε σε πόσα δευτερόλεπτα θα γεμίσει. Αν π.χ. γεμίσει σε 10 sec έχουμε παροχή 1,5lt ανά 10 sec. Καλό είναι να μετατρέψουμε την παροχή σε m3 ανά ώρα. Κάνουμε την πράξη (1,5/10)*3.6= 0.54 m3 ανά ώρα. 
Σημείωση: Πάλι δεν χρειαζόμαστε την παροχή με ακρίβεια, αρκεί να την ξέρουμε ότι περίπου είναι π.χ. 4 m3 ανά ώρα.
Περίπτωση 2η: Το νερό το παίρνουμε από αντλία ή πιεστικό.
Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν όσα αναφέραμε και στην πίεση. Στο καρτελάκι της αντλίας αναφέρεται το έυρος της παροχής. ( Το σύμβολο είναι Q)

Αποτέλεσμα Βήματος 2-1:	Θα πρέπει να γνωρίζουμε πόση πίεση σε Atm και πόση παροχή σε m3 ανά ώρα έχουμε από την πηγή του νερού μας.
Σημείωση: Συνήθως 4 Atm με 5 m3/h είναι αρκετά για ένα αυτόματο πότισμα. Πίεση μικρότερη από 3 Atm και παροχή μικρότερη από 2 m3/h είναι ανεκτά για το πότισμα βεράντας ή παρτεριών μέχρι 100-200 m2. Για μεγαλύτερους κήπους είναι οριακά και μπορεί να έχουμε πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να βρούμε λύση ώστε η πηγή του νερού μας να δίνει μεγαλύτερη πίεση και παροχή, π.χ. βάζοντας αντλία ή αλλάζοντας αντλία με μεγαλύτερης δυναμικότητας.Βήμα 3ο:	Επιλογή και τοποθέτηση Pop-up και σταλλάκτων
Βήμα 3-1 :	Επιλογή Εκτοξευτήρων (Pop-up)
Σημείωση: Για πιο καλήτερη κατανόηση του βήματος, κάντε πρίν μια ανάγνωση στο βήμα 3-2.
Οι εκτοξευτήρες χωρίζονται σε στατικούς, γραναζωτούς και κρουστικούς. Οι στατικοί έχουν στο πάνω μέρος τους στόμιο, ενώ οι γραναζωτοί και οι κρουστικοί έχουν ακροφύσιο.
Πίεση νερού: Το κάθε στόμιο ή ακροφύσιο ανάλογα με την πίεση του νερού, εκτοξεύει το νερό σε μια ορισμένη ακτίνα. Υπάρχει μια ελάχιστη πίεση νερού όπου το pop-up δεν μπορεί να ανυψωθεί καθόλου. Αυτή συνήθως είναι μικρότερη από 2 Atm. Για κάθε μεγαλύτερη πίεση νερού εκτοξεύει και σε μεγαλύτερη ακτίνα, μέχρι μία μέγιστη πίεση όπου φτάνει και την μέγιστη ακτίνα του. Αν θέλουμε να καλύψουμε μεγαλύτερη ακτίνα αλλάζουμε μοντέλο pop-up, με άλλο που να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες.
Παροχή νερού: Επίσης κάθε στόμιο ή ακροφύσιο, για να δημιουργήσει τεχνητή βροχή στην επιφάνεια που καλύπτει με την ακτίνα του, χρειάζεται να έχει και την αντίστοιχη ποσότητα νερού, σε μ3 ανά ώρα. Αν η παροχή νερού στο pop-up είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται, τότε αρχίζουμε να μην έχουμε ομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας και αν η παροχή είναι πολύ μικρή, το pop-up δεν ανυψώνεται καθόλου. Είναι προφανές ότι αν στείλουμε μια σταγόνα νερού με 10Atm πίεση στο pop-up δεν είναι αρκετή για να το ανυψώσει.
Έτσι για κάθε pop-up και για κάθε συγκεκριμένο στόμιο ή ακροφύσιο του pop-up έχουμε έναν πίνακα από τον κατασκευαστή του, που μας λέει, για τις διάφορες πιέσεις νερού, σε πόση ακτίνα εκτοξεύει το νερό και πόση παροχή νερού θέλει για να κάνει τεχνητή βροχή.
Παράδειγμα τέτοιου πίνακα φαίνεται δίπλα. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι για το ακροφύσιο (nozzle) π.χ. 2 και για πίεση νερού π.χ. 2.1 Atm (1 Atm = 1 Bar) θα έχουμε ακτίνα διαβροχής (Radius) 8,8m και χρειζόμαστε 0,16 m3/h παροχή νερού (Flow).
Σημείωση: Ο πίνακας ακροφυσίων ή στόμιων κάθε pop-up βρίσκεται στην καρτέλα κάθε προϊόντος, από όπου μπορείτε να τον εκτυπώσετε.
Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τι μέσο άρδευσης ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες ποτίσματος σας.
Αποτέλεσμα Βήματος 3-1:	Στο τέλος του βήματος αυτού θα πρέπει να έχετε αποφασίσει τι μέσο ή μέσα θα χρησιμοποιήσετε για να ποτίσετε τον κήπο σας (π.χ. στατικούς και σταλάκτες). Για τα μέσα αυτά θα πρέπει να ξέρετε τι μοντέλα σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με το κόστος τους και σε τι ακτίνες εκτοξεύουν νερό και τι παροχές αυτά χρειάζονται.
 
Επεξήγηση πίνακα ακροφυσίων
Nozzle	
Ο αριθμός ακροφυσίου. Τα ακροφύσια, αναγράφουν τον αριθμό τους, πάνω τους.
Bars	Η πίεση. 1 Bar = 1 Atm
Radius	Η ακτίνα εκτόξευσης του νερού
Flow	Η παροχή νερού.
 
PGP Standard Nozzle (Red) 
Performance Data ? Metric

Pressure	Radius	Flow	
Nozzle	Bars	kPa	m	m3/hr	l/min
1	2.1
2.8
3.4
4.1	206
275
344
413	8.5
8.8
8.8
9.1	0.11
0.14
0.16
0.18	1.9
2.3
2.7
3.0
2	2.1
2.8
3.4
4.1	206
275
344
413	8.8
9.1
9.1
9.4	0.16
0.18
0.20
0.23	2.6
3.0
3.4
3.8
3	2.1
2.8
3.4
4.1	206
275
344
413	9.1
9.4
9.4
9.8	0.20
0.23
0.27
0.30	3.4
3.8
4.5
4.9
 
Πίνακας επιλογής εκτοξευτήρων και σταλλάκτων
Τύπος φυτών για άρδευση	Επιλογές
Κρουστικοί	Στατικοί	Γραναζωτοί	Μικροεκτοξευτήρες	Σταλλάκτες
Δένδρα μόνα τους				Χ	X
Δένδρα σε γκαζόν		X	X		
Θάμνοι μόνοι τους				X	X
Θάμνοι σε παρτέρια				X	X
Φράκτες				X	X
Φυτά εδαφοκάλυψης	X	X	Χ		
Λαχανόκηπος				Χ	X
Ετήσια ανθόφυτα				X	Χ
Πολυετή ανθόφυτα				X	X
Γκαζόν >5μ ακτίνες ποτίσματος			X		
Γκαζόν <5μ ακτίνες ποτίσματος		X			
Φυτά σε γλάστρες					X