My Recent Pastes (1013 and counting)

Browse Pastes Page 1 of 51


August 02, 2014
2:23AM EDT

قريت الاذكار ونويتها لي ولك واستودعتك 
انت وقلبك وبديت صباحي ♡♡♡
#GM

August 02, 2014
2:23AM EDT

Ambrosia for Heads

 
Facebook YouTube Email RSS Twitter
AUGUST 1, 2014 | PUBLISHED BY BANDINI
2Pac’s Classic Double-Album All Eyez On Me Certified Diamond By RIAA

August 02, 2014
2:23AM EDT

August 02, 2014
2:17AM EDT

package test;
import java.util.*; 
public class Test {
  static int factorial(int n,int n2){
    if(n>n2){
      return n*factorial(n-n2,n2);
    }

August 02, 2014
2:16AM EDT

Eén onderneming kan meerdere handelsnamen voeren. Zo ziet men wel dat binnen één onderneming (niet te verwarren met één concern met verschillende BV's) meerdere bedrijfsactiviteiten worden ontplooid, die ieder onder een eigen naam worden uitgeoefend. De natuurlijke persoon die eigenaar is van zowel een bakkerij als een speelgoedfabriek, bezit volgens de regels van de Handelsregisterwet één onderneming, met daarin twee bedrijven. Als regel zullen deze bedrijven ieder een eigen naam hebben. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de bakkerij onder de naam 'De Gulden Krakeling' aan het verkeer deelneemt, terwijl de speelgoedfabriek de naam 'Kiddyfun' draagt. Alsdan is sprake van één onderneming, die meerdere handelsnamen voert. Mogelijk is eveneens dat één onderneming voor dezelfde bedrijfsactiviteiten meerdere handelsnamen gebruikt. Eén speelgoedfabriek, dus één bedrijf, kan bijvoorbeeld diverse namen hanteren om verschillende van haar producten aan de man te brengen. Zo is het denkbaar dat zij de handelsnaam 'Kiddyfun' gebruikt als producent van stapelblokken en de handelsnaam 'Joris en Janneke' als producent van poppen. Geoorloofd is zelfs dat zij zich voor hetzelfde product van meerdere handelsnamen bedient. Men denke aan het geval dat de onderneming zich zowel onder de naam 'Kiddyfun' als onder de naam 'Joris en Janneke' als producent van poppen presenteert. Overigens, de naam moet, wil zij nog als handelsnaam kunnen worden beschouwd, wel worden gebruikt ter onderscheiding van de onderneming waarin de waren worden geproduceerd. Gebruikt men de naam uitsluitend ter aanduiding van de producten zelf, dan is er geen sprake van een handelsnaam, maar van een merk. Dit is mogelijk riskant. Voorzover de naam namelijk niet als merk is gedeponeerd, kan de onderneming noch een beroep doen op de bescherming van de Handelsnaamwet, noch op die van de Benelux-Merkenwet. Voor de vraag of een benaming als handelsnaam dan wel als merk wordt gebruikt, zie hierna.

August 02, 2014
2:14AM EDT

59.

August 02, 2014
2:13AM EDT

Me to. 

August 02, 2014
2:13AM EDT

10:15 footy home game 

August 02, 2014
2:11AM EDT

Apple
Store
Mac
iPod
iPhone
iPad
iTunes

August 02, 2014
2:06AM EDT

柏春
手机联系人:男张柏春
等待验证

August 02, 2014
2:06AM EDT

insta : abooody

August 02, 2014
2:03AM EDT

aaa
aaa
aaa

August 02, 2014
2:01AM EDT

<div style="background-color:C1FFBB;text-align:center; padding:10px;font-family:georgia;color:594D43">
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;margin-top:10px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;color:FF9A7F;margin-top:-18px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="border: solid 2px FCB57E;margin: 10px 30px 0px 30px;font-size:11px;line-height:14px;padding: 15px 10px 10px 10px;text-align:justify">
Sit tight, I'm gonna need you to keep time Come on just snap, snap, snap your fingers for me Good, good now we're making some progress Come on just tap, tap, tap your toes to the beat And I believe this may call for a proper introduction, and well i'm the narrator and this is just the prologue swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives</div>
<div style="margin-left:30px">
<div style="float: left; background-color:594D43; width: 90px; text-align: center; height: 20px"><a href="link" style="color:C1FFBB">TAB I✤</a></div>

August 02, 2014
2:01AM EDT

[02:57:28] [Server thread/WARN]: [EasyPvpKits] Task #3594 for EasyPvpKits v1.1.3 generated an exception
java.lang.NoClassDefFoundError: net/minecraft/server/v1_7_R3/PacketPlayInClientCommand
at com.gmail.codervortex.Events$1.run(Events.java:79) ~[?:?]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R4.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-1591]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R4.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:346) [minecraft_server.jar:git-Spigot-1591]
at net.minecraft.server.v1_7_R4.MinecraftServer.v(MinecraftServer.java:638) [minecraft_server.jar:git-Spigot-1591]
at net.minecraft.server.v1_7_R4.DedicatedServer.v(DedicatedServer.java:289) [minecraft_server.jar:git-Spigot-1591]

August 02, 2014
2:00AM EDT

<div style="background-color:C1FFBB;text-align:center; padding:10px;font-family:georgia;color:594D43">
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;margin-top:10px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;color:FF9A7F;margin-top:-18px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="border: solid 2px FF9A7F;margin: 10px 30px 0px 30px;font-size:11px;line-height:14px;padding: 15px 10px 10px 10px;text-align:justify">
Sit tight, I'm gonna need you to keep time Come on just snap, snap, snap your fingers for me Good, good now we're making some progress Come on just tap, tap, tap your toes to the beat And I believe this may call for a proper introduction, and well i'm the narrator and this is just the prologue swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives</div>
<div style="margin-left:30px">
<div style="float: left; background-color:594D43; width: 90px; text-align: center; height: 20px"><a href="link" style="color:C1FFBB">TAB I✤</a></div>

August 02, 2014
1:59AM EDT

<div style="background-color:C1FFBB;text-align:center; padding:10px;font-family:georgia;color:594D43">
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;margin-top:10px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;color:FF9A7F;margin-top:-18px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="border: solid 2px FF877C;margin: 10px 30px 0px 30px;font-size:11px;line-height:14px;padding: 15px 10px 10px 10px;text-align:justify">
Sit tight, I'm gonna need you to keep time Come on just snap, snap, snap your fingers for me Good, good now we're making some progress Come on just tap, tap, tap your toes to the beat And I believe this may call for a proper introduction, and well i'm the narrator and this is just the prologue swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives</div>
<div style="margin-left:30px">
<div style="float: left; background-color:594D43; width: 90px; text-align: center; height: 20px"><a href="link" style="color:C1FFBB">TAB I✤</a></div>

August 02, 2014
1:58AM EDT

<div style="background-color:C1FFBB;text-align:center; padding:10px;font-family:georgia;color:594D43">
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;margin-top:10px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="font-size:60px;letter-spacing:-7px;color:FF9A7F;margin-top:-18px"><b><i>lonely girl</div>
<div style="border: solid 2px;margin: 10px 30px 0px 30px;font-size:11px;line-height:14px;padding: 15px 10px 10px 10px;text-align:justify">
Sit tight, I'm gonna need you to keep time Come on just snap, snap, snap your fingers for me Good, good now we're making some progress Come on just tap, tap, tap your toes to the beat And I believe this may call for a proper introduction, and well i'm the narrator and this is just the prologue swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives swear to shake it up if you swear to listen oh we're still so young, desperate for attention and I, aim to be, your eyes trophy boys trophy wives</div>
<div style="margin-left:30px">
<div style="float: left; background-color:594D43; width: 90px; text-align: center; height: 20px"><a href="link" style="color:C1FFBB">TAB I✤</a></div>

August 02, 2014
1:58AM EDT

3 minute Icy Veins cooldown

#showtooltip Icy Veins
/cast Icy Veins
/cast Alter Time
/cast Frostbolt

August 02, 2014
1:55AM EDT

./repl-faiz

 num props 2100000000000000 

amtxfer 1 props 2100000000000000.000000 percs 1.000000 coin 1

 cToks 21000000.000000 

August 02, 2014
1:54AM EDT

Toolbox

Next page