My Recent Pastes (31456 and counting)

Browse Pastes Page 1 of 1573


November 30, 2015
2:27AM EDT


 
Đại bộ phận đạn bắn lên không trung, cũng chỉ có mấy viên bắn trúng kẻ săn thú mà thôi, đối với nó cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn
 
Bạch Cốt một được cái lưỡi của kẻ săn thú này, thừa dịp thân thể nó ở trên không trung thì dùng sức kéo một cái, đem kẻ săn thú kéo qua phía của Nhạc Trọng bên này
 

November 30, 2015
2:16AM EDT

WHN

November 30, 2015
2:15AM EDT

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*- 

# 作業系統 - Operating system 
import os
import sys

November 30, 2015
2:14AM EDT

beaker1992@gmail.com - 639607

November 30, 2015
2:12AM EDT

pengusz@gmail.com - szegyen

November 30, 2015
2:12AM EDT

ancy.tra@gmail.com - 740522

November 30, 2015
2:10AM EDT

/** Small Straight: four of the five dice have consecutive values( e.g. 2,3,4,5 */
public static boolean isSmallStraight( int [] rolls ){
  
  int consecutive = 0;
  int counter = rolls[0];
  for( int i=0; i<rolls.length; i++ ){
   if( rolls[i] == counter )

November 30, 2015
2:04AM EDT

int main() {
 int contador = 0;
 int opcion;

 cin >> opcion;
 switch(opcion)
 {

November 30, 2015
2:01AM EDT

trhrthtrhtrhtrhrthrthhyfthyhyht

November 30, 2015
2:01AM EDT

trhrthtrhtrhtrhrthrthhyfthy

November 30, 2015
2:01AM EDT

trhrthtrhtrhtrhrthrth

November 30, 2015
1:59AM EDT

filevis.com/premium/fileboom-me

November 30, 2015
1:55AM EDT

٥:٥٥ م

November 30, 2015
1:51AM EDT

#include<iostream>
#include<typeinfo>
#include<string.h>
using namespace std;
int main()
{
 string A;

November 30, 2015
1:46AM EDT

//Tic-Tac-Toe
//2015 by Robin Buck
#include <iostream>
#include <list>
#include <Windows.h>
using namespace std;

November 30, 2015
1:46AM EDT

0

November 30, 2015
1:45AM EDT

/** Small Straight: four of the five dice have consecutive values( e.g. 2,3,4,5 */
public static boolean isSmallStraight( int [] rolls ){
  
  int consecutive = 0;
  int counter = rolls[0];
  for( int i=0; i<rolls.length; i++ ){
   if( rolls[i] == counter )

November 30, 2015
1:39AM EDT

0

November 30, 2015
1:33AM EDT

Flygon @ Choice Scarf 
Ability: Levitate 
EVs: 252 Atk / 4 SpD / 252 Spe 
Adamant Nature 
- Outrage 
- Dragon Tail 
- U-turn 

November 30, 2015
1:33AM EDT

0

Next page