My Recent Pastes (27786 and counting)

Browse Pastes Page 1 of 1390


October 23, 2014
9:18AM EDT

▒☞ 좋은시 올림방
앱으로보기
당신을 너무 좋아합니다
불멸의 사랑|12.04.11|19,257,615
목록댓글 210가가
♡ 당신을 너무 좋아합니다...♡(펌) 
+++ 당신사랑= ++

October 23, 2014
9:13AM EDT

SPRAWDZIAN
Konsola MMC
1 NetMeeting – wyłączyć automatyczną konfigurację
2 Brak możliwości uruchamiania Windows Messenger
3 IE – wyłączyć autouzupełnianie dla formularzy i haseł, wyłącz sprawdzanie przeglądarki domyślnej
4 Ograniczenie rozmiaru profilu do 50 MB i komunikat - za chwile przekroczysz 50MB przeznaczone dla twojego profilu
5 Wyłączenie w panelu sterowania: dodaj/usuń programy, drukarki

October 23, 2014
9:11AM EDT

[-] ProgrammingError: (ProgrammingError) (1146, "Table 'neutron.ml2_vxlan_allocations' doesn't exist") 'SELECT ml2_vxlan_allocations.vxlan_vni AS ml2_vxlan_allocations_vxlan_vni, ml2_vxlan_allocations.allocated AS ml2_vxlan_allocations_allocated \nFROM ml2_vxlan_allocations FOR UPDATE' ()
0122014-10-23 11:04:18.220 3483 TRACE neutron Traceback (most recent call last):
0122014-10-23 11:04:18.220 3483 TRACE neutron  File "/usr/bin/neutron-server", line 10, in <module>
0122014-10-23 11:04:18.220 3483 TRACE neutron   sys.exit(main())
0122014-10-23 11:04:18.220 3483 TRACE neutron  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/neutron/server/__init__.py", line 48, in main
0122014-10-23 11:04:18.220 3483 TRACE neutron   neutron_api = service.serve_wsgi(service.NeutronApiService)
0122014-10-23 11:04:18.220 3483 TRACE neutron  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/neutron/service.py", line 105, in serve_wsgi

October 23, 2014
9:11AM EDT

//This validates the phone number
        $phone = $_GET['phone'];

        if ( preg_match("/^(?:(\()?)[0-9]{3}(?(1)\))(\s*|\-?)[0-9]{3}(\s*|\-?)[0-9]{4}$|^[0-9]{3}(\s*|-?)[0-9]{4}$|^$/", $phone) ) {
            // valid
        } else {
            echo "Please input a valid phone number";

October 23, 2014
9:11AM EDT

int[] første = { 5, 42, 9, 53, 3, 10 };
int[] andet = { 3, 9, 19, 33, 10, 1 };

swap(første, andet);

public void swap( int[] array1, int[] array2 ) {
 int temp;

October 23, 2014
9:10AM EDT

const PbDict::Land &AccountWrapper::getLandData(uint64_t landId, bool *result) const {
    size_t size = mExtensions->ExtensionSize(PbDict::Land::lands);
    
    if (result) {
        *result = false;
    }
    

October 23, 2014
9:09AM EDT

0:00
0:04

October 23, 2014
9:07AM EDT

23 октября 2014, 12:07

October 23, 2014
9:03AM EDT

nitzia

October 23, 2014
9:01AM EDT

<p>
  You do not have any tasks.
</p>

<p>
  <a href="{url}" rel="modal:open" class="btn btn--primary">Add a new task</a>
</p>

October 23, 2014
9:01AM EDT

#include <string.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>

October 23, 2014
9:00AM EDT

09:52

October 23, 2014
8:59AM EDT

٨:٠٠ م

October 23, 2014
8:59AM EDT

#include <string.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>

October 23, 2014
8:56AM EDT

private void Session_OnConnected(object sender, EventArgs e)
{
  HSession hsession = (HSession)sender;
  hsession.SendToServer(4000, hsession.FlashClientRevision);
  hsession.SendToServer(3291, new object[0]);
  Console.WriteLine(hsession.PlayerName + " Connected!");
}

October 23, 2014
8:53AM EDT

12:50 PM
12.6 م.ب.
‪+968 9655 5530‬
~سلطان المعمري

October 23, 2014
8:52AM EDT

SPRAWDZIAN
Konsola MMC
1 NetMeeting – wyłączyć automatyczną konfigurację
2 Brak możliwości uruchamiania Windows Messenger
3 IE – wyłączyć autouzupełnianie dla formularzy i haseł, wyłącz sprawdzanie przeglądarki domyślnej
4 Ograniczenie rozmiaru profilu do 50 MB i komunikat - za chwile przekroczysz 50MB przeznaczone dla twojego profilu
5 Wyłączenie w panelu sterowania: dodaj/usuń programy, drukarki

October 23, 2014
8:48AM EDT

TV Connected
This video is playing on the TV.
TV Connected
This video is playing on the TV.

October 23, 2014
8:46AM EDT

import java.awt.Robot;
import java.awt.event.InputEvent;

public class Program {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Robot robot = new Robot();
        robot.setAutoDelay(1);

October 23, 2014
8:42AM EDT

sex and the city

Next page