My Recent Pastes (3647 and counting)

Browse Pastes Page 1 of 183


October 23, 2016
12:53AM EDT

iCloud

October 23, 2016
12:13AM EDT

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

char *stars(int Daysize){ //this function is responsible to print a whole line of stars
    int num_stars = Daysize * 7 + 7 + 7 * 2;
    int i;

October 22, 2016
11:49PM EDT

<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
# connect mysql server
    $mysqli = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
    # check connection
    if ($mysqli->connect_errno) {
        echo "<p>MySQL error no {$mysqli->connect_errno} : {$mysqli->connect_error}</p>";

October 22, 2016
11:48PM EDT

NcUfy45d

October 22, 2016
11:34PM EDT

f
12:30 AM
2:49

October 22, 2016
11:16PM EDT

//;a = """ "
//; <<-DOC
// \u000A public class Opener {
// \u000A public static void main(String[] args) {
// \u000A  System.out.println("OPENER");
// \u000A }
// \u000A }

October 22, 2016
11:16PM EDT

public class Summary {
  //s is the text(converted from speech)
   Sentence[] SummarisedSentences;

  Summary(String[] keywords,String s){
    //removing spaces from keywords
    String keys[]=new String[keywords.length];

October 22, 2016
11:11PM EDT

===>INSTANT FUNDING AND DELIVERING<===

Best known of all forms and other listenings, contact me for more informations of needed items and others:  

1 : ALL FORMS OF CARDING WITH COMPLETE INFO ( CREDIT CARDS, CVV, FULLZ, GITED CARDS: AMAZON, TFC, ITUNES CARD AND MORE ).

2 : WESTERN UNION TRANSFER / BUGS, ACCOUNT, WU CARD FOR SALES

October 22, 2016
11:07PM EDT

10 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
1 S4
S0
36
S0 0 S0 0 R
S0 1 S0 1 R
S0 # S1 X R

October 22, 2016
10:48PM EDT

#cloud-config

ssh_authorized_keys:
 - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDMpBrAEwotN/NeUP3kKl1pDdBhYIuK/rCiRQmyQi2M7mPfucGCty+UnNtUu0kn9xcj6EOqh3DNt116Fz5M2F1dbJEGL7oZkm7PvLD1Wvywj4DjW9ojvENmBcrhVri//rXD4ddK+LEGyJRG/r7/selEYj8MxRfbogaLwrXgt+s0p7UfnVmpYsYh8AEezXGtFhRamMRRpcMnYiBsQfkqNnP8mFE8N5YPXUChn8EgYtES7pwrbLevnOTleUeGjButHT5ldLTEh6mWwOL5kg1JXHdQoqJScIp4mVqL01Ld2+JQfPN5h9Ba5CQssldzlxlgaSzyiq5hOfHDU2RXvQUQcMrh
 - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQD0Ui2Z8oGlbxs/EyXbAoVMTXKNnzKKLBjJ/nQfPpQU7HM4ObcMf3a0hx4pbLWlycSd9VCbJAhVh8791Y9DfO90sRYMpI5XlYbTX59kFSXkPmagk6YisgXrCNd/vThX0fwiO8pPZZ8cgMjDx9SrPh7aF0aB79WQMOlwwPnMrLIgal8BLXwgOEdJ3fDHFc4cYHt6NaQOeTg/MifquNL5mGwbPpzj4YnWjXuV8Ioy+MKvlowe3pPwNJVU8oPfuqm4M70dnCvd3OtQo7JkZNIIDt2iekQRQgaLvt9xnvMaK+yo6a7IE1GS6ceO7AeigYTc0NjpiMAiZaIlSOJfD3yCvhrV
 - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC1PuTr97L4HSqoFKzzjapzR0E14ShNZ4Ih2sdOYazyagxGfu4aisiYu3XAQP2wNiyQzknRMJ5a7SbOfjFxUB3H8Ync53zpLZONm3WAfkJX/dLqyzhYg9lsQeHkWiBJGw+SMQJkhCJGDGHa9jL84JRXPXsiq2RnvKpaH0IrK2qBqZqC0AChS4ckeKKiaKqL2Mwd2JCvEt4e/8XCIosjrUzOFNlk9IbQTKVV+i2TVEWNx90iQjFb0Q1wrlHA4krx4vL1sUD5JOuX8Tm7oPGG60K1qDT7VEFDnH+XVqZw8svdykelB2VDjVu/DgCVsyfNsqbWbSc1TfZMoQLSMegvc/P3
 - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDPkxO5k5HvI7/En/XWSGhU+/T9Nf6kgz9W2xipynIq5y+NrftEbcI18P6hGHxJ4S8GigU01XkUetYasUlSG08w+DkULuODpf7PedWIB2l6WsJtFp7fsrKKHb9POGhOCYX77AV/dugCFv2JCw73JapUfOTqNcjni11Apowve4MvMnqota8wyFpABXn49brNVCpBRkx+Db4QaW39mOrzSTgsKW8n9dB2z50XwB3YK/mKtopbrF0UZZKt/+IDRAUHiviAl9O4/z3uge06tjdAda/O5v1A0d+IuMmSDERRJxwyMNwISZHFH9yRlYKVU+3l7u5Ow+0VYbx2m2U0H5KWB0aB

October 22, 2016
10:46PM EDT

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef pair<int, int> ii;

#define INF 100000000

October 22, 2016
10:37PM EDT

9 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
1 S4
S0
33
S0 0 S0 0 R
S0 1 S0 1 R
S0 # S1 X L

October 22, 2016
10:32PM EDT

Biała magia

widziałem cię w wieczornym blasku pociągu, leżącą, w błysku białych oczu, błyszczącą, poznaczoną, przeznaczoną i leżącą w półnagim świetle latarni, na półnagim akcie białej jak śnieg zieleni
widziałem cię tam czeszącą swoje włosy, oplatałaś je wokół palca i powolnym, zastygłym ruchem czekałaś aż w ogniu przeszpilającego światła przydrożnej latarni utworzy się w tym miejscu lok, aż ktoś drzemiący równie jak ty skutecznie podejdzie i obudzi
i spłodzi myśl żywą, gwałtowną i chciwą...
twoje włosy falą brokatowej bieli rozlewały się po pochyłym puchu ołtarza, rozlewając się szkliście białą porcelanową ozdobą, leżałaś opleciona nimi, bladymi i sinymi, z białym i sinym oddechem znieruchomiałym w nieruchomej chwili w powietrzu przed tobą, z ręką zatopioną w czesaniu szkła włosów i łuku karku tętnicy szyjnej, którą filigranowo porcelanową lalką odsłoniłaś kokieteryjnie
błyszcząco czerwone wargi twoje przybrały delikatny wyraz, cienką czerwienią usiadły na białym marmurze twojej twarzy niczym zimowy listek, tak delikatne, że aż strach, żeby dotknięciem lub mocniejszym oddechem czegoś w tobie nie zepsuć

October 22, 2016
10:25PM EDT

package test;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JTextField;
public class NumListener implements ActionListener {

October 22, 2016
10:06PM EDT

groups:
 Survivant:
  default: true
  permissions:
  - signs.use.buy
  - vault.money
  - essentials.kits.Survivant

October 22, 2016
10:04PM EDT

<?php 
if ($_GET[act]==''){ 
  if (isset($_POST[simpan])){
      if ($_POST[status]=='Update'){
       mysql_query("UPDATE rb_nilai_extrakulikuler SET kegiatan='$_POST[a]', nilai='$_POST[b]', deskripsi='$_POST[c]' where id_nilai_extrakulikuler='$_POST[id]'");
      }else{
       mysql_query("INSERT INTO rb_nilai_extrakulikuler VALUES('','$_GET[tahun]','$_POST[nisn]','$_GET[kelas]','$_POST[a]','$_POST[b]','$_POST[c]','$_SESSION[id]','".date('Y-m-d H:i:s')."')");

October 22, 2016
10:03PM EDT

Editing: 
/home/obrallco/public_html/xfals.ml/nilai/application/raport/raport_extrakulikuler.php
 Encoding:  Re-open Use Code Editor   Close Save Changes

<?php 
if ($_GET[act]==''){ 

October 22, 2016
9:48PM EDT

fullscreenwindow.m:38:39: warning: 'NSBorderlessWindowMask' is deprecated: first deprecated in macOS 10.12 [-Wdeprecated-declarations]
              styleMask:NSBorderlessWindowMask
                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                   NSWindowStyleMaskBorderless
/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Headers/NSWindow.h:952:32: note: 'NSBorderlessWindowMask' has been explicitly marked deprecated here
static const NSWindowStyleMask NSBorderlessWindowMask API_DEPRECATED_WITH_REPLACEMENT("NSWindowStyleMaskBorderless", macosx(10.0, 10.12)) = NSWindowSt...
                ^

October 22, 2016
9:45PM EDT

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
 int cases,n;
 cin>>cases;
 int caso=1;
 while(caso<=cases){

October 22, 2016
9:39PM EDT

103 张照片、4 个视频

Next page