My Recent Pastes (26560 and counting)

Browse Pastes Page 1 of 1328


August 31, 2015
3:19PM EDT

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDA17VG8LMH0j5HVR7tK8ugJt/3LoxSWrDw4FjB5M6N+7wBQDcp5m7yzyfeOHllocXgNJsU9efnvcOWs8pcigrgpfPhMALMNLPwybGf8zZPg4wIlYe2DTZfYpM9iIMJkPmgvPAzlOiun6ey4QmmU4UddbE3rTVogilg4fB/z7HopSjMieOVk/7DoNWf7aIiO4HM+6iwWfFn6Jw1goYCgv0kEQhgDpCrNEbxfDrW15SaF9A5NOjkzG490OxC6SUK5MncumtgvHYZ1nSTS6auPUg1Hin1EZdJLxjELPTrJYvbbNZN/xL7zJolRFDBt611D9fHxz7Zk9op/wZOvycyPIhA1gUY+0WhfjPngD/tUbOi+4aBl7ptrLql3TiJH4XbY87oPpNIb3G/8EDbglF4oBIolGQYNIiTHFjshon6l2ITe0QfyrkeNkJDMsAEmVxEFkwTQx45mgH4pcbMSszf0cgxqVTAKQNBBYw3ItPP/tXIv7FC/5YlGgL26VI7UgosJzFhFtSAYz8nKbicEOZ4viTb5/u6nECajJsifpOSGYd123YWOXLclsrvdBg8NEDx7B2b/qJ21pbcWqL5G7QYpLSAB6zWWo4JaZxZ2RAYaG3RCx50Xx5Ltd2qQIc2nGF+GpfuF+7cb22Jzjef4wAPGUmCKHuaOtoVjFE/Mco/NcZvHw== christiam.mena@gmail.com

August 31, 2015
3:17PM EDT

squarepusher@lenovo rejuvenate $ mono VitaDefilerUnity.exe retroarch_testcore.velf
WARNING: The runtime version supported by this application is unavailable.
Using default runtime: v4.0.30319
Connecting debugger.
Waiting for Vita connection on the network...
Found: PlayerInfo 192.168.1.120 32500 2 3510954687 3510954687 1048832 PSM(192.168.1.120):31000 1
Event Recieved: VMStart

August 31, 2015
3:15PM EDT

ديزاين
خرخر
لزخرفه والتصميم والصور مع احلى اونر 
ــــــــــــ
x

August 31, 2015
3:12PM EDT

ATM071 - SITRA BRANCH
Status: Open, Condition: Warning
Cassette 1 note count is: 544
Cassette 2 note count is: 271

August 31, 2015
3:10PM EDT

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication28

August 31, 2015
3:09PM EDT

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1

August 31, 2015
3:03PM EDT

Reabka hz Chhlos knea Teat Ort Sunday CD vol 202 - YouTube

August 31, 2015
3:03PM EDT

٦:٠٠ م

August 31, 2015
3:02PM EDT

//
// DataManage.m
// SimpleDatabaseDemo
//
// Created by Perception on 01/02/14.
// Copyright (c) 2014 Perception. All rights reserved.
//

August 31, 2015
3:01PM EDT

#!/usr/bin/env ruby

$sucrose_points = 386.5

wort = 100
gravity = 1.045
ef = 0.70

August 31, 2015
3:00PM EDT

 Form3 f3 = new Form3();   
      f3.ShowDialog();
      chart1.Series["Series1"].ChartType = type;//設定圖表類型
      if(type==SeriesChartType.Pie)
      {
        chart1.Series["Series1"].Label = "#VALX\n\n#VAL";
      }

August 31, 2015
2:57PM EDT

void thread_function(int which_thread) {
    // in here do some stuff. which_thread will be the index of the thread you are on, (if you need it).
}


void do_the_threading(int numThreads) {

August 31, 2015
2:57PM EDT


V/R
George H Fleming 
Cell: 907-978-3217


August 31, 2015
2:54PM EDT

create table thetable
(    id int not null,
    year int not null
);
insert thetable (id,year) values (1,2005),(1,2006),(2,2005),(2,2007),(2,2008),(3,2005),(4,2009);

select if(@i = id, @n:=@n+1, @n:=1) auto, @i:=id id, year 

August 31, 2015
2:54PM EDT

2:15 PM
2.8 MB

August 31, 2015
2:53PM EDT

[295362.646005] e1000 0000:02:00.0 eth0: Detected Tx Unit Hang
[295362.646005]  Tx Queue       <0>
[295362.646005]  TDH         <46>
[295362.646005]  TDT         <48>
[295362.646005]  next_to_use     <48>
[295362.646005]  next_to_clean    <46>
[295362.646005] buffer_info[next_to_clean]

August 31, 2015
2:52PM EDT

غازي العو
٣:٤٠ م
٤٫٦ م.ب.

August 31, 2015
2:50PM EDT

Alawi
3:55 PM

August 31, 2015
2:50PM EDT

Varför finns det ingen vänster-motsvarighet till rasisternas ekologi av alternativmedia i Sverige? Jag tror att svaret är ganska enkelt: för att etablerad media i tillräckligt hög grad innefattar och överlappar ett antal vänsterperspektiv och värderingar. Det betyder inte att media generellt är "vänster" i Sverige. Men det betyder att en del vänsterperspektiv, t ex att ekonomisk ojämlikhet i samhället, eller social orättvisa, är problem i sig, liksom att demokratiska värderingar har en accepterad och framskjuten position i offentligheten och är en utgångspunkt för redaktörer och journalister när de arbetar (även om de inte själva tänker på sig själva som "ideologiska"). Detta gör det mkt svårt att skapa ngn sorts demokratisk motoffentlighet från vänster i Sverige. Allt detta kan förändras. T ex om etablerad media går den fascistiska ekologin till mötes och pressetiken slopas för en nyhetsrapportering som i grunden är paranoid, rasistisk och allmänt anti-intellektuell. Med en sådan utveckling skulle det givetvis bli mycket enklare att bygga en motoffentlighet från vänster. Och i ett sånt läge hade vänstern mycket framgångsrikare kunnat använda sig av en anti-etablissemangsretorik som just nu omöjliggörs av att inte oansenliga delar av etablissemanget faktiskt är riktigt hyggliga typer som gillar demokrati och social rättvisa och absolut kan tänka sig ett ekonomiskt mer jämlikt samhälle. Man är ingen vän av upplysning och förnuft om man inte tror att moraliska slutsatser kan vara sämre eller bättre, oavsett vem som framför dem. Men det underlättar onekligen om samhällets elit är misshagliga typer om man nu vill mobilisera ett alternativ till deras samhälle. Så bör vänstersympatisörer nu hoppas på ett sammanbrott för den liberala och demokratiska överbyggnaden i svensk media, för att konfliktlinjerna ska bli tydligare och polariseringen hårdare? Här ska jag inte låtsas som att jag har ett generellt svar eftersom att jag inser att de olika vänsterideologierna utifrån sina traditionella ideologiska överväganden betraktar situationen och därmed vad som bör göras på olika sätt. Personligen tycker jag att det är mycket cyniskt att i rädsla för att behöva hamna i knä på liberaler hellre föredra en fascistisering av offentligheten. Och om en sådan utveckling är oundviklig till följd av krafter bortom vår makt så ser jag ändå ingen anledning att kapitulera. Fascismen bör man inte ge något som helst utrymme, inte ens av taktiska skäl. 

August 31, 2015
2:46PM EDT

O gelene kadar bende namaz kılıyım canım

Next page