My Recent Pastes (23665 and counting)

Browse Pastes Page 1 of 1184


August 20, 2014
10:24PM EDT

انا السجين اللي ورئ باب وسياح 
انا السجين اللي أسجنته أظروفه
لفزعةالمخلوق م نيب محتاج
لي حاجتة عند الكريم معروفه

August 20, 2014
10:23PM EDT

7:41 PM

August 20, 2014
10:22PM EDT

Score: 17 0 PAUSE

August 20, 2014
10:20PM EDT

 
===================================================
 
=================[ viporner.com ]==================
 
===================================================  

August 20, 2014
10:19PM EDT

    // Floor check
    if (GetActorZ(0) - GetActorFloorZ(0) == 0)
      SetInventory("OnTheGround", 1);
    else
      SetInventory("OnTheGround", 0);
    // Double Jump
    if (GetActorVelZ(0) <= 8 && !CheckInventory("OnTheGround") && !CheckInventory("AcesHigh") && keypressed(BT_JUMP))

August 20, 2014
10:15PM EDT

    // Floor check
    if (GetActorZ(0) - GetActorFloorZ(0) == 0)
      SetInventory("OnTheGround", 1);
    else
      SetInventory("OnTheGround", 0);
    // Double Jump
    if (GetActorVelZ(0) < 4 && !CheckInventory("OnTheGround") && !CheckInventory("AcesHigh") && keypressed(BT_JUMP))

August 20, 2014
10:15PM EDT

Tôi thấy chồng tôi biến mất, nên đi tìm khắp các tầng lầu. Tôi bất ngờ thấy chồng tôi đang hôn đắm đuối chàng phù rể của anh ấy. Họ giật mình khi thấy tôi chết trân ở đó. Buông nhau ra, chồng tôi bình tĩnh nói: Anh muốn nói chuyện với em! Tôi sững sờ không thốt nên lời. Hóa ra chàng phù rể đó chính là bồ của chồng tôi từ lâu. Và đám cưới này như một thủ tục để cho hình ảnh gia đình chồng tôi hoàn hảo. Và tôi hiểu, vì sao một thanh niên đẹp đẽ hào nhoáng giỏi giang, con một gia đình giàu có lại chấp nhận cưới một cô gái quê không cần tìm hiểu.

August 20, 2014
10:15PM EDT

Touch IDを利用して、ホームボタンを数秒触れるだけでホームボタン効果、マルチタスク展開ができます。

August 20, 2014
10:14PM EDT

علاج القمل

August 20, 2014
10:14PM EDT

1.2.14

August 20, 2014
10:14PM EDT

// Place your settings in the file "User/Preferences.sublime-settings", which
// overrides the settings in here.
//
// Settings may also be placed in file type specific options files, for
// example, in Packages/Python/Python.sublime-settings for python files.
{
  // Sets the colors used within the text area

August 20, 2014
10:14PM EDT

IN

August 20, 2014
10:12PM EDTAugust 20, 2014
10:12PM EDT

add_filter( 'gform_paypal_hash_matches', 'check_old_hash', 10, 4 );
function check_old_hash( $hash_matches, $entry_id, $hash, $custom ){
    if ( $hash_matches ){
        //hash matches, no need to check old hash, entry has validated
        return $hash_matches;
    }
    //checking old hash key, set salt to old key to validate

August 20, 2014
10:11PM EDT

240 x 400
320 x 50
468 x 60
728 x 90
250 x 250
200 x 200
336 x 280

August 20, 2014
10:11PM EDT

Ciao

August 20, 2014
10:10PM EDT

 
===================================================
 
=================[ viporner.com ]==================
 
===================================================  

August 20, 2014
10:08PM EDT

error: Sending 500 ("Server Error") response: 
 ReferenceError: equipmentId is not defined
 at Object.module.exports.getEquipment (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/api/services/EquipmentService.js:106:30)
 at module.exports.find (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/api/controllers/EquipmentController.js:32:24)
 at routeTargetFnWrapper (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/node_modules/sails/lib/router/bind.js:178:5)
 at callbacks (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/node_modules/sails/node_modules/express/lib/router/index.js:164:37)
 at param (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/node_modules/sails/node_modules/express/lib/router/index.js:138:11)

August 20, 2014
10:08PM EDT

error: Sending 500 ("Server Error") response: 
 ReferenceError: equipmentId is not defined
 at Object.module.exports.getEquipment (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/api/services/EquipmentService.js:106:30)
 at module.exports.find (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/api/controllers/EquipmentController.js:32:24)
 at routeTargetFnWrapper (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/node_modules/sails/lib/router/bind.js:178:5)
 at callbacks (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/node_modules/sails/node_modules/express/lib/router/index.js:164:37)
 at param (/Users/anthonypileggi/Sites/petrocloud-nodejs/node_modules/sails/node_modules/express/lib/router/index.js:138:11)

August 20, 2014
10:06PM EDT

 LINE DRILL - X JUMP TURNS
Sets: 6
Time: 30 seconds each

Click for more info and video demo 

Next page