1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
Index: apps/lang/catala.lang
===================================================================
--- apps/lang/catala.lang	(revision 26338)
+++ apps/lang/catala.lang	(working copy)
@@ -250,10 +250,10 @@
   *: "Are You Sure?"
  </source>
  <dest>
-  *: "Estàs Segur?"
+  *: "N'estàs segur?"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Estàs Segur?"
+  *: "n'estàs segur?"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -921,11 +921,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  swcodec: "Activar EQ"
+  swcodec: "Activa EQ"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  swcodec: "Activar equalitzador"
+  swcodec: "Activa equalitzador"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -1344,11 +1344,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  masf: "Activar MDB"
+  masf: "Activa MDB"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  masf: "Activar MDB"
+  masf: "Activa MDB"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -2614,10 +2614,10 @@
   *: "LCD Settings"
  </source>
  <dest>
-  *: "Opcions del LCD"
+  *: "Opcions de la LCD"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Opcions del LCD"
+  *: "Opcions de la LCD"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -2740,11 +2740,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  lcd_sleep: "Dormir (Després d'apagar llum)"
+  lcd_sleep: "Dormir (després d'apagar il·luminació)"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  lcd_sleep: "Dormir després d'apagar llum"
+  lcd_sleep: "Dormir (després d'apagar la il·luminació)"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -2809,7 +2809,7 @@
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  lcd_invert,remote_lcd_invert: "Mode LCD"
+  lcd_invert,remote_lcd_invert: "Mode de la LCD"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -2856,11 +2856,11 @@
  </source>
  <dest>
  *: none
-  lcd_bitmap: "Tipus de Selector de línia"
+  lcd_bitmap: "Tipus de selector de línia"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  lcd_bitmap: "Tipus de Selector de línia"
+  lcd_bitmap: "Tipus de selector de línia"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -3026,11 +3026,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  remote: "Opcions de LCD remot"
+  remote: "Opcions de LCD remota"
   </dest>
  <voice>
   *: none
-  remote: "Opcions de LCD remot"
+  remote: "Opcions de LCD remota"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -4065,11 +4065,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  rtc: "Posar Hora/Data"
+  rtc: "Posa Hora/Data"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  rtc: "Posar Hora/Data"
+  rtc: "Posa Hora/Data"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -4774,10 +4774,10 @@
   *: "Yes - Recent only"
  </source>
  <dest>
-  *: "Si - Només recents"
+  *: "Sí - Només recents"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Si - Només Recents"
+  *: "Sí - Només Recents"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -4788,10 +4788,10 @@
   *: "Ask - Recent only"
  </source>
  <dest>
-  *: "Preguntar - Només Recents"
+  *: "Pregunta - Només Recents"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Preguntar - Només Recents"
+  *: "Pregunta - Només Recents"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -4802,10 +4802,10 @@
   *: "Load Last Bookmark"
  </source>
  <dest>
-  *: "Carregar darrer punt de pàgina"
+  *: "Carrega darrer punt de pàgina"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Carregar darrer punt de pàgina"
+  *: "Carrega darrer punt de pàgina"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -4914,10 +4914,10 @@
   *: "Use Directory .talk Clips"
  </source>
  <dest>
-  *: "Usar fitxers .talk dels directoris"
+  *: "Usa fitxers .talk dels directoris"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Usar fitxers .talk dels directoris"
+  *: "Usa fitxers .talk dels directoris"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -4942,10 +4942,10 @@
   *: "Use File .talk Clips"
  </source>
  <dest>
-  *: "Usar fitxers .talk"
+  *: "Usa fitxers .talk"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Usar fitxers .talk"
+  *: "Usa fitxers .talk"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -4998,10 +4998,10 @@
   *: "Manage Settings"
  </source>
  <dest>
-  *: "Gestionar Opcions"
+  *: "Gestiona Opcions"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Gestionar opcions"
+  *: "Gestiona opcions"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -5040,10 +5040,10 @@
   *: "Reset Settings"
  </source>
  <dest>
-  *: "Reiniciar opcions"
+  *: "Reinicia opcions"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Reiniciar opcions"
+  *: "Reinicia opcions"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -5208,11 +5208,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  radio: "Editar presintonía"
+  radio: "Edita presintonía"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  radio: "Editar presintonía"
+  radio: "Edita presintonía"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -5225,11 +5225,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  radio: "Eliminar Sintonia"
+  radio: "Eliminar sintonia"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  radio: "Eliminar Sintonia"
+  radio: "Eliminar sintonia"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -5259,11 +5259,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  radio: "Llista de Sintonies plena"
+  radio: "Llista de sintonies plena"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  radio: "Llista de Sintonies plena"
+  radio: "Llista de sintonies plena"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -6692,7 +6692,7 @@
   *: "Pantalla de seguiment"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Pantalla de Seguiment"
+  *: "Pantalla de seguiment"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -8369,11 +8369,11 @@
  </source>
  <dest>
   *: none
-  archosondio*: "Siusplau, retireu la targeta MMC inserida"
+  archosondio*: "Siusplau, retira la targeta MMC inserida"
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  archosondio*: "Siusplau, retireu la targeta MMC inserida"
+  archosondio*: "Siusplau, retira la targeta MMC inserida"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -11130,7 +11130,7 @@
  </dest>
  <voice>
   *: none
-  recording: "Comptador de Saturació"
+  recording: "Comptador de saturació"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -11513,7 +11513,7 @@
   *: "Desa preferències de so"
  </dest>
  <voice>
-  *: "Desa Preferències de So"
+  *: "Desa Preferències de so"
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
@@ -13260,23 +13260,6 @@
  </voice>
 </phrase>
 <phrase>
- id: LANG_REMOTE_FMRADIO
- desc: in the main menu
- user: core
- <source>
-  *: none
-  radio_remote: "Remote FM Radio"
- </source>
- <dest>
-  *: none
-  radio_remote: "Ràdio FM remota"
- </dest>
- <voice>
-  *: none
-  radio_remote: "Ràdio FM remota"
- </voice>
-</phrase>
-<phrase>
  id: LANG_FM_STATION_HEADER
  desc: in radio screen
  user: core
@@ -13660,3 +13643,37 @@
   *: "Sense etiquetar"
  </voice>
 </phrase>
+<phrase>
+ id: LANG_REMOTE_RADIOSCREEN
+ desc: in the theme menu
+ user: core
+ <source>
+  *: none
+  radio_remote: "Remote Radio Screen"
+ </source>
+ <dest>
+  *: none
+  radio_remote: "Pantalla remota de ràdio"
+ </dest>
+ <voice>
+  *: none
+  radio_remote: "Pantalla remota de ràdio"
+ </voice>
+</phrase>
+<phrase>
+ id: LANG_RADIOSCREEN
+ desc: in the theme menu
+ user: core
+ <source>
+  *: none
+  radio: "Radio Screen"
+ </source>
+ <dest>
+  *: none
+  radio: "Pantalla de ràdio"
+ </dest>
+ <voice>
+  *: none
+  radio: "Pantalla de ràdio"
+ </voice>
+</phrase>