1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
diff --git a/firmware/target/arm/as3525/lcd-as-e200v2-fuze.S b/firmware/target/arm/as3525/lcd-as-e200v2-fuze.S
index 71d997d..e0a3cc4 100644
--- a/firmware/target/arm/as3525/lcd-as-e200v2-fuze.S
+++ b/firmware/target/arm/as3525/lcd-as-e200v2-fuze.S
@@ -51,7 +51,7 @@ lcd_write_yuv420_lines:
                     @ r0 = yuv_src
                     @ r1 = width
                     @ r2 = stride
-  stmfd    sp!, { r4-r10, lr }   @ save non-scratch
+  stmfd    sp!, { r4-r11, lr }   @ save non-scratch
   ldmia    r0, { r4, r5, r6 }   @ r4 = yuv_src[0] = Y'_p
                     @ r5 = yuv_src[1] = Cb_p
                     @ r6 = yuv_src[2] = Cr_p
@@ -59,6 +59,9 @@ lcd_write_yuv420_lines:
   sub     r2, r2, #1       @
   mov     r3, #0xC8000000     @
   orr     r3, r3, #0x120000    @ r3 = DBOP_BASE
+  ldr     r12, [r3, #0x8]     @ r11 = DBOP_CTRL
+  orr     r12, r12, #(1<<12|1<<13|1<<14) @ set output width to 32bit
+  str     r12, [r3, #0x8]     @ write back
 10: @ loop line             @
   ldrb    r7, [r4], #1      @ r7 = *Y'_p++;
   ldrb    r8, [r5], #1      @ r8 = *Cb_p++;
@@ -110,11 +113,7 @@ lcd_write_yuv420_lines:
                     @
   orr     r0, r0, lr, lsl #11   @ r0 = (r << 11) | b
   orr     r0, r0, r7, lsl #5   @ r0 = (r << 11) | (g << 5) | b
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
-1: @ busy                @
-  ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
-  tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?
-  beq     1b           @
+  mov     r11, r0         @ save pixel, is getting written later
                     @
   sub     r7, r12, #16      @ r7 = Y = (Y' - 16)*74
   add     r12, r7, r7, asl #2   @
@@ -143,11 +142,8 @@ lcd_write_yuv420_lines:
                     @
   orr     r0, r0, lr, lsl #11   @ r0 = (r << 11) | b
   orr     r0, r0, r7, lsl #5   @ r0 = (r << 11) | (g << 5) | b
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
-1: @ busy                @
-  ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
-  tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?
-  beq     1b           @
+  orr     r11, r11, r0, lsl #16  @ get saved pixel
+  str     r11, [r3, #0x10]     @ write pixels
                     @
   sub     r7, r12, #16      @ r7 = Y = (Y' - 16)*74
   add     r12, r7, r7, asl #2   @
@@ -177,11 +173,7 @@ lcd_write_yuv420_lines:
                     @
   orr     r0, r0, lr, lsl #11   @ r0 = (r << 11) | b
   orr     r0, r0, r7, lsl #5   @ r0 = (r << 11) | (g << 5) | b
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
-1: @ busy                @
-  ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
-  tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?
-  beq     1b           @
+  mov     r11, r0         @ save pixel, is getting written later
                     @
   sub     r7, r12, #16      @ r7 = Y = (Y' - 16)*74
   add     r12, r7, r7, asl #2   @
@@ -204,12 +196,13 @@ lcd_write_yuv420_lines:
   cmp     r7, #63         @ clamp g
   mvnhi    r7, r7, asr #31     @
   andhi    r7, r7, #63       @
-15: @ no clamp             @
-                    @
+15: @ no clamp              @
+                     @
   orr     r0, r0, lr, lsl #11   @ r0 = (r << 11) | b
   orr     r0, r0, r7, lsl #5   @ r0 = (r << 11) | (g << 5) | b
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
-1: @ busy                @
+  orr     r11, r11, r0, lsl #16  @ get saved pixel
+  str     r11, [r3, #0x10]    @ write pixels
+1: @ busy                @
   ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
   tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?
   beq     1b           @
@@ -217,7 +210,7 @@ lcd_write_yuv420_lines:
   subs    r1, r1, #2       @ subtract block from width
   bgt     10b @ loop line     @
                     @
-  ldmfd    sp!, { r4-r10, pc }   @ restore registers and return
+  ldmfd    sp!, { r4-r11, pc }   @ restore registers and return
   bx     lr           @
   .ltorg               @ dump constant pool
   .size  lcd_write_yuv420_lines, .-lcd_write_yuv420_lines
@@ -270,6 +263,10 @@ lcd_write_yuv420_lines_odither:
   mov     r14, r14, lsl #6    @ 0x00 or 0x80
   mov     r3, #0xC8000000     @
   orr     r3, r3, #0x120000    @ r3 = DBOP_BASE
+  ldr     r12, [r3, #0x8]     @ r12 = DBOP_CTRL
+  orr     r12, r12, #(1<<12|1<<13|1<<14) @ set output width to 32bit
+  str     r12, [r3, #0x8]     @ write back
+
 10: @ loop line             @
                     @
   ldrb    r7, [r4], #1      @ r7 = *Y'_p++;
@@ -340,11 +337,7 @@ lcd_write_yuv420_lines_odither:
   and     r7, r7, #0x7e00     @ r0 = pixel = (r & 0xf800) |
   orr     r11, r11, r7, lsr #4  @       ((g & 0x7e00) >> 4) |
   orr     r0, r11, r0, lsr #10  @       (b >> 10)
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
-1: @ busy                @
-  ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
-  tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?
-  beq     1b           @
+  mov     r3, r0         @ store pixel for later
                     @
   sub     r7, r12, #16      @ r7 = Y = (Y' - 16)*149
   add     r12, r7, r7, asl #2   @
@@ -389,11 +382,10 @@ lcd_write_yuv420_lines_odither:
   and     r7, r7, #0x7e00     @ r0 = pixel = (r & 0xf800) |
   orr     r11, r11, r7, lsr #4  @       ((g & 0x7e00) >> 4) |
   orr     r0, r11, r0, lsr #10  @       (b >> 10)
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
-1: @ busy                @
-  ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
-  tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?
-  beq     1b           @
+  orr     r3, r3, r0, lsl #16
+  mov     r0, #0xC8000000     @
+  orr     r0, r0, #0x120000    @ r3 = DBOP_BASE
+  str     r3, [r0, #0x10]     @ write pixel
                     @
   sub     r7, r12, #16      @ r7 = Y = (Y' - 16)*149
   add     r12, r7, r7, asl #2   @
@@ -440,11 +432,7 @@ lcd_write_yuv420_lines_odither:
   and     r7, r7, #0x7e00     @ r0 = pixel = (r & 0xf800) |
   orr     r11, r11, r7, lsr #4  @       ((g & 0x7e00) >> 4) |
   orr     r0, r11, r0, lsr #10  @       (b >> 10)
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
-1: @ busy                @
-  ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
-  tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?
-  beq     1b           @
+  mov     r3, r0         @ store pixel for later
                     @
   sub     r7, r12, #16      @ r7 = Y = (Y' - 16)*149
   add     r12, r7, r7, asl #2   @
@@ -487,7 +475,10 @@ lcd_write_yuv420_lines_odither:
   and     r7, r7, #0x7e00     @ r0 = pixel = (r & 0xf800) |
   orr     r11, r11, r7, lsr #4  @       ((g & 0x7e00) >> 4) |
   orr     r0, r11, r0, lsr #10  @       (b >> 10)
-  strh    r0, [r3, #0x10]     @ write pixel
+  orr     r3, r3, r0, lsl #16
+  mov     r0, #0xC8000000     @
+  orr     r0, r0, #0x120000    @ r3 = DBOP_BASE
+  str     r3, [r0, #0x10]     @ write pixel
 1: @ busy                @
   ldr     r7, [r3,#0xc]      @ r7 = DBOP_STATUS
   tst     r7, #DBOP_BUSY     @ fifo not empty?