1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#UI viewport
%Vi(-,40,45,190,260,-)

%Fl(3,28-eufm10.fnt,20)
%Fl(4,40-eufm10.fnt,20)

#list viewports
%?cs<%Lb(d,190,20)||||%Lb(d,190,20)|%Lb(d,190,20)|%Lb(d,190,20)|%Lb(d,190,20)|%Lb(d,190,20)|||%Lb(d,190,20)|%Lb(d,190,20)||%Lb(d,190,20)|%Lb(d,190,20)||%Lb(d,190,20)>

%Vd(e)
%Vl(e,5,10,35,40,4)
%Vs(color,c60000)%ar%ss(0,1,%Lt)

%Vl(e,40,15,190,30,3)
%ss(1,-,%Lt)

%Vl(d,0,0,20,20,1)
%?if(%ss(0,1,%LT),!=,%ss(0,1,%LT(-1)))<%Vs(color,c60000)>%ar%ss(0,1,%LT)

%Vl(d,20,0,160,20,1)
%?Lc<%Vs(color,c60000)|%Vs(color,000000)>%s%ss(1,-,%LT)