1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
# Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.
# See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.


da:
 # active_support
 date:
  # See http://sproget.dk/svarbase/SV00000046/ and http://en.wikipedia.org/wiki/Date_formats
  # either use traditional (2.10.03, 2. oktober 2003): "%e.%m.%y", "%e. %B %Y"
  # or international ISO 8601 format (2003-10-20): "%Y-%m-%d"
  # Note: some Windows distributions do not support %e - you may have to use %d instead
  formats:
   default: "%d.%m.%Y"
   short: "%e. %b %Y"
   long: "%e. %B %Y"

  day_names: [søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag]
  abbr_day_names: [sø, ma, ti, 'on', to, fr, lø] # Note: unescaped 'on' is parsed as true
  month_names: [~, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december]
  abbr_month_names: [~, jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec]
  order: [ :day, :month, :year ]

 time:
  formats:
   default: "%e. %B %Y, %H:%M"
   short: "%e. %b %Y, %H:%M"
   long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M"
  am: ""
  pm: ""

 support:
  array:
   # Rails 2.2
   #sentence_connector: "og"
   #skip_last_comma: true
   # Rails 2.3
   words_connector: ", "
   two_words_connector: " og "
   last_word_connector: " og "
  select:
   # default value for :prompt => true in FormOptionsHelper
   prompt: "Vælg..."

 # action_view
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: "."
   precision: 3
   significant: false
   strip_insignificant_zeros: false

  currency:
   format:
    format: "%u %n"
    unit: "DKK"
    separator: ","
    delimiter: "."
    precision: 2
    significant: false
    strip_insignificant_zeros: false

  percentage:
   format:
    delimiter: ""

  precision:
   format:
    delimiter: ""

  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 3
    significant: true
    strip_insignificant_zeros: true
   # Rails 2.2
   #storage_units: [Bytes, KB, MB, GB, TB]
   # Rails 2.3
   storage_units:
    # Storage units output formatting.
    # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "Byte"
      other: "Bytes"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
   decimal_units:
    format: "%n %u"
    units:
     unit: ""
     thousand: Tusind
     million: Million
     billion: Milliard
     trillion: Billion
     quadrillion: Billiard

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "et halvt minut"
   less_than_x_seconds:
    one: "mindre end et sekund"
    other: "mindre end %{count} sekunder"
   x_seconds:
    one: "et sekund"
    other: "%{count} sekunder"
   less_than_x_minutes:
    one: "mindre end et minut"
    other: "mindre end %{count} minutter"
   x_minutes:
    one: "et minut"
    other: "%{count} minutter"
   about_x_hours:
    one: "cirka en time"
    other: "cirka %{count} timer"
   x_days:
    one: "en dag"
    other: "%{count} dage"
   about_x_months:
    one: "cirka en måned"
    other: "cirka %{count} måneder"
   x_months:
    one: "en måned"
    other: "%{count} måneder"
   about_x_years:
    one: "cirka et år"
    other: "cirka %{count} år"
   over_x_years:
    one: "mere end et år"
    other: "mere end %{count} år"
   almost_x_years:
    one: "næsten et år"
    other: "næsten %{count} år"
  prompts:
   year: "År"
   month: "Måned"
   day: "Dag"
   hour: "Time"
   minute: "Minut"
   second: "Sekund"

 helpers:
  select:
   prompt: "Vælg..."

  submit:
   create: "Opret %{model}"
   update: "Opdater %{model}"
   submit: "Gem %{model}"

 errors:
  format: "%{attribute} %{message}"

  messages: &errors_messages
   inclusion: "er ikke i listen"
   exclusion: "er reserveret"
   invalid: "er ikke gyldig"
   confirmation: "stemmer ikke overens med bekræftelse"
   accepted: "skal accepteres"
   empty: "må ikke udelades"
   blank: "skal udfyldes"
   too_long: "er for lang (maksimum %{count} tegn)"
   too_short: "er for kort (minimum %{count} tegn)"
   wrong_length: "har forkert længde (skulle være %{count} tegn)"
   not_a_number: "er ikke et tal"
   not_an_integer: "er ikke et heltal"
   greater_than: "skal være større end %{count}"
   greater_than_or_equal_to: "skal være større end eller lig med %{count}"
   equal_to: "skal være lig med %{count}"
   less_than: "skal være mindre end %{count}"
   less_than_or_equal_to: "skal være mindre end eller lig med %{count}"
   odd: "skal være ulige"
   even: "skal være lige"

 activerecord:
  errors:s
   template:
    header:
     one: "En fejl forhindrede %{model} i at blive gemt"
     other: "%{count} fejl forhindrede %{model} i at blive gemt"
    body: "Der var problemer med følgende felter:"

   messages:
    taken: "er allerede brugt"
    record_invalid: "Validering fejlede: %{errors}"
    <<: *errors_messages

   full_messages:
    format: "%{attribute}%{message}"